Past Members

Jingyi Zhang (2019-2021)

Lorraine Lu (Honors, 2018-2020)

Current Position: Western University MPH program

Jiayi Li (2018-2020)

Current Position: Brock University MS program

Minyeong Cho (Honors, 2019-2021)

Anastasia Ambrose (Honors, 2019-2021)

This image has an empty alt attribute; its file name is me.jpg

Shannon Lohner (Honors, 2019-2021)

This image has an empty alt attribute; its file name is Shannon-Bio-photo-768x1024.jpg

Jialuo (Gin) Jiang (2020)

Emily Liu (2019)

Kathy Zou (2019)

Tianyu Zhu (2019)

Ruiqui Liu (2019)

Zhidi Chen (2019)

Xinyi Chen (2019)

Yijun Wang (2019)

Yuhan Pei (2019)

Cadence Hippisley (2018)

Erica Shin (2018)