Past Members

Lorraine Lu (2018-2020)

Current Position: Western University MPH program

Jiayi Li (2018-2020)

Current Position: Brock University MS program

Jialuo (Gin) Jiang (2020)

Emily Liu (2019)

Kathy Zou (2019)

Tianyu Zhu (2019)

Ruiqui Liu (2019)

Zhidi Chen (2019)

Xinyi Chen (2019)

Yijun Wang (2019)

Yuhan Pei (2019)

Cadence Hippisley (2018)

Erica Shin (2018)